Certificates

Aarbakke sin drift er sertifisert i henhold til enhver tid gjeldende versjoner av ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø og sikkerhet.

 

Gjennom årlige revisjoner av tredjepart, bli selskapets prosesser objektivt vurdert opp imot kravene standardene gir. For Aarbakke er det viktig å være sertifiserte. Det gir verdi både for oss som selskap og ikke minst for våre kunder og samarbeidspartnere. Det sikrer en konsistent leveranse, og at kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet alltid er på agendaen.

 

Aarbakke er i tillegg registrert i både Achilles og Magnet JQS. Aarbakke ble revidert av Magnet JQS i august 2022. Dette gjør det enklere for våre kunder mht. prosess for godkjenning av leverandør.

Contact Us

Please feel free to contact us if you have any questions. We'll get back to you right away.

Start typing and press Enter to search